De wijsheid in jou

Deze audio brengt je in verbinding met de wijsheid in jou.

Je kunt hem luisteren wanneer je verlangt naar een dieper contact met jezelf, naar meer innerlijke leiding, wanneer je nood heb aan richting en helderheid, aan inspiratie en inzichten.

Houd pen en papier klaar om achteraf je inzichten op te schrijven.

Ik wens je een ontspannende, verhelderende ervaring toe.

Warme groet,

Agatha

De vragen aan de wijsheid in jou:


Wat wil je mij laten zien?
Wat weet ik al? In de situatie waar ik nu voor sta? In de keuze die ik moet maken?
Wat heb ik op dit moment nodig?
Wat is mijn volgende stap?
Wat is goed voor mij?
Wat kan ik beter achter mij laten?
Wat is mijn richting?